Predmetnik 2013/14

Ime izobraževalnega programa: SPI FRIZER

Uradni list: 14/10

Sprejeto na SSPSI: 120. seja, 10.12.2008

Nadomešča dosedanji program: Frizer (63/05)

PREDMETNIK – MODULARIZACIJA, RAZPOREDITEV UR 2012/13

 

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno število ur

Število kreditnih točk

1. letnik

ure/ teden

2. letnik

ure/ teden

3. letnik

ure/ teden

A – Splošnoizobraževalni predmeti

33 tednov

33 tednov

16 tednov

P1

Slovenščina

obvezno

213

12 (5,4,3)

99

3

66

2

48

3

P2

Matematika

obvezno

213

12 (5,4,3)

99

3

66

2

48

3

P3 

Tuji jezik

obvezno

164

9 (4,4,1)

66

2

66

2

32

2

P4

Umetnost

obvezno

33

2

33

1

0

0

0

0

P5

Naravoslovje

obvezno

132

6 (3,3)

66*

2

66*

2

 0

 0

P6 

Družboslovje

obvezno

132

6 (3,3)

66

2

66

2

 0

 0

P7 

Športna vzgoja

obvezno

164

7 (3,3,1)

66

2

66

2

32

2

Skupaj A

 

1051

54

495

15

396

12

160

10

B – Strokovni moduli

33 tednov

33 tednov

16 tednov

M1

Frizerstvo

  • teorija 1
  • teorija 2
  • praksa

obvezno

823

38 (16,17,5)

99

3

132

4

3,7

59

33

1

 

 

 

 

198

6

198

6

6,5

104

M2

Manikira

obvezno

70

5

 

 

33

1

 

 

 

 

37

1,1

 

 

M3

Ličenje

obvezno

90

5

 

 

33

1

 

 

 

 

33

1

24

1,5

M4

Lasničarstvo

obvezno

32

3

 

 

 

 

32

2

M5

Lasni ortopedski izdelki

izbirno

32

3

 

 

 

 

32

2

M6

Izzivi v frizerstvu

izbirno

32

3

 

 

 

 

32

2

M7

Multimedije

izbirno

32

3

 

 

 

 

32

2

Skupaj B

 

1047

54

330

10

466

14,1

251

15,7

Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:

 

 

 

 

 

 

C- Praktično izobraževanje v šoli – INTEGRACIJA v B del

 

 

 

 

 

 

 

Praktični pouk

obvezno

655

30

198

6

265

8,1

192

12

Č – Praktično usposabljanje z delom

3 tednov

3 tednov

18 tednov

Skupaj Č

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

obvezno

912

37 (5,5,27)

114

38

114

38

684

38

D – Interesne dejavnosti

2 tedna

2 tedna

1 teden

Skupaj D

Interesne dejavnosti

obvezno

160

7 (3,3,1)

64

 32

64

 32

32

 32

E – Odprti del kurikuluma

33 tednov

33 tednov

16 tednov

Ok. 1

Psihologija

obvezno

66

3

66

2

 

 

 

 

Ok. 2

Sociologija kulture

obvezno

33

2

33

1

 

 

 

 

Ok. 3

Zdrav način življenja

obvezno

66

3

66

2

 

 

 

 

Ok. 4

Podjetništvo

obvezno

49

3

 

 

33

1

16

1

Ok. 5

Informatika

obvezno

49

3

 

 

33

1

16

1

Ok. 6

Izraznost las – praksa

obvezno

82

4

33

1

33

1

16

1

Ok. 7

Izraznost las – teorija

obvezno

131

5

33

1

66

2

32

2

Ok. 8

Praktično usposabljanje pri delodajalcu

obvezno

33

2

 

 

33

1

 

 

Ok. 9

Priprav na Zaključni izpit

obvezno

17

1

 

 

 

 

17

1

Skupaj E

Odprti kurikul

obvezno

526

26

231

7

198

6

97

6

 

Dostopnost