Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Vlada RS na seji 20. 8. 2021 sprejela Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu, s katerim se zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 določajo začasni pogoji za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu in način preverjanja njihovega izpolnjevanja.

Za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) izpolnjevati vse osebe, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih (v nadaljnjem besedilu: vzgojno-izobraževalni zavod), kakor tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.

Modeli, starejši od 15 let, morajo izpolnjevati pogoj PCT.

Dijaki se samotestirajo.

Odlok velja od 23. do 29. 8. 2021.

Izpolnjevanje pogoja PCT za dijake in modele preverijo izpitne komisije.

Izpolnjevanje pogoja PCT za zaposlene in stranke šole preveri tajnik šole.

Lep pozdrav,
SFŠ Ljubljana

OKROŽNICA v CELOTI (PDF)

Dostopnost