Odprti kurikul

Odprti kurikul obsega vsebine 20% celotnega izobraževalnega programa. Vsebine so zasnovane sodobno, v skladu s poklicnimi in panožnimi smernicami na osnovi potreb novih znanj. Vsebine so bile predstavljene in dogovorjene v skladu s socialno partnerskim dialogom in potrjene na Svetu zavoda šole.

Dostopnost