Dijaki 3. letnikov boste svoja poročila PUD oddajali v pisarni 001 (pritličje, poleg dežurnih dijakov) po naslednjem razporedu:

  • 3.E: 8.00-9.30
  • 3.A: 9.30-11.00
  • 3.C: 11.00-12.30

Pri oddaji potrdila o opravljenem PUD-u bodite pozorni, da je v dokumentih (ocena mentorja, poročilo) vse izpolnjeno, podpisano in ožigosano s strani delodajalca.

V obdobju od 10.1.2022 do 18.5.2022 morate imeti opravljenih 684 ur in v poročilu evidentiranih 18 storitev.

Dostopnost