3. letniki 11. 1. 2023 (pisarna 001)

  • 3.E 8.00
  • 3.A 8.40
  • 3.D 9.20

V obdobju opravljanja PUD-a v salonih od 2. 9. 2022 do 10. 1. 2023 morate imeti opravljenih 684 ur.
V poročilu mora biti razviden podroben opis 18 storitev ter izpolnjeno v elektronski obliki (Word).

Pri oddaji potrdila o opravljenem PUD-u bodite pozorni, da je v vaših PUD dokumentih (POROČILO in OCENA MENTORJA) obojestransko kopirano, podpisano in ožigosano s strani vašega delodajalca, saj v nasprotnem primeru PUD ne bo uspešno opravljen.

Z lepimi pozdravi,

Lidia Čerpnjak
organizatorka Praktičnega usposabljanja z delom

Dostopnost