Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je 1. marca 2013 v Uradnem listu RS št. 18/2013 in na svoji spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/spodbude-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom-20122013-152-jr/ (priporočamo, da jo odprete v Internet Explorerju), objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013. 

Prijavni obrazec za delodajalce v elektronski obliki izpolnite in v aplikaciji s pritiskom na gumb pošlji pošljete prijavo direktno na sklad.
Enega natisnite, podpišite, žigosajte in s fotokopijo kolektivne ali individualne učne pogodbe pošljite na:

Srednja frizerska šola Ljubljana,
Litostrojska cesta 53,
1107 Ljubljana,

da Vas bomo lahko prijavili na omenjeni razpis.

Dostopnost