Obvestilo prijavljenim kandidatom za vpis v prvi letnik programa Frizer.

Pomembno:

 • Omejitev vpisa.
 • Datumi pregleda spričeval

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je na program Frizer prijavljenih več kandidatov, kot je število razpisanih mest za vpis v 1. letnik, zato je svet šole sprejel sklep o omejitvi vpisa, s katerim soglaša Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Na osnovi tega bo vpisni postopek potekal po merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole.   

 • Kandidati za vpis v srednjo šolo, ki zaključijo 9. razred osnovne šole, se izberejo na podlagi razvrstitve na osnovi točk, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole tako, da se uporabijo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Z učnim uspehom lahko kandidat dobi največ 175 točk.

V prvem krogu vpisa bomo izbrali učence za 90 % razpisanih mest, na ostalih 10 % pa bodo v 2. krogu izbirnega postopka lahko sodelovali vsi nesprejeti kandidati.

 • Kandidati za vpis v srednjo šolo, ki zaključijo nižje poklicno izobraževanje, se izberejo na podlagi razvrstitve na osnovi točk, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 1. in 2. letniku nižjega poklicnega izobraževanja.

Pregled spričeval bo na šoli v učilnici U2 po naslednjem razporedu:

17.  junija  2024

Ø  kandidati s priimkom na črke od A do BE ob 8:00,

Ø  kandidati s priimkom na črke od BLA do CIM ob 9:00,

Ø  kandidati s priimkom na črke od CO do DU ob 10:15,

Ø  kandidati s priimkom na črke od DŽA do GRU ob 11:30,

Ø  kandidati s priimkom na črke od GU do JE ob 12:30,

Ø  kandidati s priimkom na črke od JO do KOT ob 13:30.

18.  junija 2024

Ø  kandidati s priimkom na črke od KRA do LIP ob 8:00,

Ø  kandidati s priimkom na črke od LIŠ do MA ob 9:15,

Ø  kandidati s priimkom na črke od ME do NA ob 10:30,

Ø  kandidati s priimkom na črke od NE do PET ob 11:45,

Ø  kandidati s priimkom na črke od PETKOVŠ do RAVNIH ob 13:00.

19.  junija 2024

Ø  kandidati s priimkom na črke od RAVNIK do SAVI ob 8:00

Ø  kandidati s priimkom na črke od SCH do ŠEG ob 9:15,

Ø  kandidati s priimkom na črke od ŠKU do TRGA ob 10:30,

Ø  kandidati s priimkom na črke od TRO do VIŠ ob 11:45,

Ø  kandidati s priimkom na črke od VOJ do Ž ob 13:00.

17., 18., 19. 2024:

Na SFŠ Ljubljana prinesete:

 • Izpolnjeno priloženo tabelo za vpis ocen iz osnovne šole ali tabelo za vpis ocen iz nižjega poklicnega izobraževanja, kamor obvezno zapišete še vaš e-kontakt z VELIKIMI TISKANIMI črkami, ki ga bomo potrebovali za lažjo komunikacijo.
 • Originalna spričevala in obvezno fotokopije spričeval 7., 8. in 9. razreda osnovne šole ali
 • originalna spričevala in obvezno fotokopije spričeval 1. in 2. letnika nižjega poklicnega izobraževanja.
 • Originalno obvestilo in fotokopijo obvestila o Nacionalnem preverjanju znanja.

Prejmete:

 • Navodila za nadaljevanje vpisnega postopka.

21. 6. 2023 ob 14ih:

 • Znani bodo rezultati prvega kroga izbirnega postopka.
  • Spodnja meja bo objavljena na spletni strani MIZŠ in na spletni strani šole, Srednja frizerska šola Ljubljana | Lasje so naš zakon.
   • Spodnja meja točk pomeni, da so sprejeti tisti kandidati, ki iz ocen 7., 8. in 9. razreda dosežejo skupno število točk enako spodnji meji ali nad njo.

Dostopnost