Za šolsko leto 2016/17 smo razpisali 156 mest za dijake 1. letnika. Prejeli smo 220 prijavnic, kar pomeni 64 prijavnic viška.

TELEFONSKE INFORMACIJE:

Okvirno informacijo o tem, koliko možnosti imate za to, da boste v primeru omejitve sprejeti, lahko dobite po telefonu do 26.4.2016 in sicer vsak delovnik med 14:00 in 15:30. Okvirna informacija se poda na podlagi že zbranih točk iz ocen 7. In 8. razreda osnovne šole.

PROSIMO, DA SE PRI KLICU DRŽITE NAVEDENIH UR. Izven tega časa zaradi drugih delovnih nalog svetovalne službe informacij ne bo možno dobiti.

Telefonska številka za informacije o vpisu: 08/205-57-05 (Petra Štrukelj, svetovalna delavka).

PRENOS PRIJAV:

V primeru, da imate slabše možnosti za sprejem, se lahko odločite prenesti prijavnico na drugo šolo do 26.4.2016.

V primeru prenosa prijavnice na drugo šolo se obvezno skupaj s starši oglasite na naši šoli v svetovalni službi (soba 215, II. nadstropje), vsak delovnik med 8.in 9. uro do 26.4.2016.

Želimo vam uspešno odločitev.

Dostopnost