Spoštovani kandidati za vpis v program Frizer!

Za šolsko leto 2018/19 smo razpisali 156 mest za dijake 1. letnika. Prejeli smo 200 prijavnic, kar pomeni 44 prijavnic viška.
Če bomo tudi po 25. 4. 2018 imeli več prijavnic, kolikor je razpisanih mest, bo šola imela omejitev vpisa. Kriterij sprejema bo v tem primeru število točk, zbranih preko ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. (Pri tistih, ki obiskujete program nižje poklicnega šolanja, bodo štele ocene iz tega programa).
Do 6. junija 2018 vam bomo pisno sporočili, ali bomo imeli omejitev vpisa. V primeru omejitve boste informacije o tem, ali ste sprejeti, dobili 21. 6. 2018, ko bomo prejeli tudi vaše ocene zaključnega razreda osnovne šole.
Za lažjo orientacijo, kakšne dosedanje ocene imajo prijavljeni kandidati, si lahko ogledate spodnjo tabelo.
Tabela vam je v pomoč pri presoji, koliko možnosti imate za sprejem v primeru omejitve vpisa.  Višji kot je seštevek vaših ocen iz 7. in 8. razreda, večje so vaše možnosti, da boste sprejeti.

PRENOS PRIJAV:

V primeru, da imate slabše možnosti za sprejem, se lahko odločite prenesti prijavnico na drugo šolo do vključno 25.4. 2018.
V primeru prenosa prijavnice na drugo šolo se obvezno skupaj s starši oglasite na naši šoli v svetovalni službi (soba 215, II. nadstropje), vsak delovnik med 14.00 in 15.00 do vključno dne 25.4. 2018.
Želimo vam uspešno odločitev.

 

Dostopnost