Spoštovani starši dijakov 2. in 3. letnika!

 

Za šolsko leto 2012/13 ste plačali položnico, v katero so bili zajeti nekateri neupravičeno zaračunani stroški.

Gre za stroške v skupni višini 52 EUR, ki zajemajo:

 

  1. Publikacijo šole (1,5 €)

  2. Obrazce MUD  (1,5 €)

  3. Frizerske materiale (30 €)

  4. Fotokopije (5 €)

  5. Administrativne stroške (10 €)

  6. Obvestila SMS – E-asistent redovalnica in dnevnik (4 €)

Do povračila stroškov so opravičeni vsi 2. letniki in dijaki 3. letnikov, ki so do sedaj poravnali stroške izdane položnice. Ostali dijaki do povračila niso upravičeni. 

 

Izpolnjen spodnji obrazec pošljite po pošti na šolo (ali prinesite osebno v tajništvo) najkasnjeje do petka, 25. januarja, sicer vam stroškov ne bomo mogli povrniti.

 
Dostopnost