Potrdila o vpisu za šolsko leto 2016/17 in vloge za subvencijo prevoza boste vsi dijaki prejeli po pošti med 23. in 26.8. 2016, po končanih popravnih izpitih.  Izjema glede potrdila o vpisu so dijaki 1. letnika, ki so potrdilo o vpisu že dobili.
Roka za oddajo vloge za državno štipendijo po zakonu ni več, za Zoisovo štipendijo pa je rok 9. 9. 2016.
Če imate veljavno odločbo za otroški dodatek iz CSD, potem vam ni potrebno na šolo nositi ničesar, če pa te odločbe nimate, pa morate na pristojni CSD oddati vlogo za subvencijo malice, na šolo pa tudi v tem primeru ni potrebno nositi ničesar, saj dobimo podatke iz centralne evidence!
Uživajte še v zadnjem delu počitnic.
Dostopnost