RAZPORED TEKMOVALCEV IN NADZORNIH UČITELJEV

Kenguru – mednarodno tekmovanje iz matematike bo potekalo v četrtek, 21. 3. 2019 ob 13.30 uri – začetek 7. šolske ure.
Dijak lahko rešuje naloge 60 minut.
Prijavljenih je 85 dijakov, ki bodo tekmovali po naslednjem razporedu:

 

Učilnica 105 U3 204 205 210
Nadzorni učitelj

Darka

Dujmović Verdenik

    Sabina

Vrh

Ana Koračin

Demšar

Jana

 

Darja Pirkmaier Maklin

 

 

Tekmovalci

 

1. a (12)

2. c  (3)

2. f (3)

 

 

1. c (11)

1. b  (6)

1. d  (6)

2. e (3)

3. e (1)

 

2. d (6)

1. e (10)

 

 

1. f (7)

 

 

2. a (9)

2. b (5)

3. b (3)

Skupno št. tekmovalcev 18 27 16 7 17

 

Takoj po tekmovanju, ki bo zaključeno najkasneje do 14.30 ure, poteka redni pouk po veljavnem urniku za dijake 1. b, 1. c, 2. b in 2. c. Dijaki 1. a, ki ne tekmujejo v času 7. šolske ure imajo nadomeščanje v avli z učiteljem Matejem Drevenškom. Skupina dijakov 3. e razreda se iz učilnice 205 preseli v učilnico 203.

Vsem dijakom tekmovalcem želim veliko uspeha.

 

Ljubljana, 13. 3. 2019

 

Vodja tekmovanja:                                                                                      Ravnateljica:

Darka Dujmović Verdenik                                                                          Saša Hiti

 

Dostopnost