Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je objavilo spletno aplikacijo Enakost spolov. Gre za kviz, katerega namen je nagovoriti čim širšo in raznoliko javnost ter preizkusiti poznavanje položaja žensk in moških v družbi, predvsem na področjih izobraževanja, zaposlovanja, odločanja, vrednot in odnosov med spoloma. Na ta način želijo ozaveščati o pomenu enakosti spolov za zagotavljanje pravične družbe, kjer imamo ženske in moški enake možnosti in priložnosti za uresničevanje svojih potencialov, ciljev in potreb v vseh obdobjih in na vseh področjih življenja.

Vabljeni k sodelovanju na naslovu http://www.zenska-moski.si

Dostopnost