Spoštovani,

v torek, 25. 10. 2022, si bomo v dveh terminih ogledali gledališko predstavo SVOJE USODE KROJAČI v Slovenskem mladinskem gledališču, Vilharjeva 11, Ljubljana.

Zbor za drugi letnik je ob 8.00, za prvi letnik pa ob 11.00 v šoli (glej časovnico).

Najprej bo v šoli potekala priprava na kulturni dan v obliki delavnice: pogovor o gledališkem bontonu ter šolskih pravilih, ki veljajo tudi na izvenšolskih dejavnostih. Poleg tega si bomo pogledali kratek film in se o njem pogovorili.

Cena ogleda predstave je 9 evrov, predstava traja 100 minut. Vstopnice vam bomo razdelili spremljevalni učitelji tik pred ogledom predstave.

Po ogledu je kulturni dan zaključen.

* Morebitno upravičeno odsotnost morate sporočiti svojim razrednikom najkasneje v petek, 22. 10. 2022.

** Upravičeno odsotni in odsotni dijaki bodo morali kulturni dan nadomestiti.

Pripravili Doris Barat in Andreja Kordiš

Dostopnost