Tajništvo
 
PONEDELJEK – PETEK 
 
10.00 – 12.00 
 
 Tel.: 08/ 2055-700
Govorilne ure Januar 2013.docx

Učitelj Starši Starši Dijaki Dijaki
Ime in priimek Urnik A Urnik B Urnik A Urnik B
mag. Primož Hvala
Kamenšček
po dogovoru po dogovoru po dogovoru po dogovoru
1. a Viktorija Mrzelj PONEDELJEK
4. šolska ura
10.30 – 11.15
PONEDELJEK
4. šolska ura
10.30 – 11.15
ČETRTEK
3. šolska ura
9.40 – 10.25
ČETRTEK
4. šolska ura
10.40 – 11.15
1. b Ana KoraČin ČETRTEK
9. šolska ura
14.40 – 15.25
PETEK
3. šolska ura
9.40 – 10.25
ČETRTEK
6. šolska ura
12.10 – 12.55
ČETRTEK
5. šolska ura
11.20 – 12.05
1. c Sabina Kolenc TOREK
7. šolska ura
13.00- 13.45
TOREK
6. šolska ura
12. 10- 12.55
PONEDELJEK
7. šolska ura
13.00- 13.45
PETEK
4. šolska ura
10.30- 11. 15
1. č Karmen Š. Zore PONEDELJEK
6. šolska ura
12.10-12.55
ČETRTEK
9. šolska ura
14.40 – 15.25
ČETRTEK
4. šolska ura
10.30 – 11.15
PONEDELJEK
6. šolska ura
12.10- 12.55
1. d Marinka Jarm ČETRTEK
7. šolska ura
13.00-13.45
PETEK
4. šolska ura
10.30- 11.15
PONEDELJEK
13. šolska ura
18.00- 18.45
TOREK
6. šolska ura
12.10- 12.55
1. e Karmen MarkoviČ SREDA
11. šolska ura
16.20-17.00
PONEDELJEK
5. šolska ura
11.20-12.00
TOREK
6. šolska ura
12.10- 12.55
TOREK
7. šolska ura
13.00-13.40
2. a Stanka Platiša PogaČnik TOREK
4. šolska ura
10.30- 11.15
TOREK
6. šolska ura
12.10- 12.55
SREDA
5. šolska ura
11.20- 12.05
SREDA
5. šolska ura
11.20- 12.05
2. b Maša AmbrožiČ SREDA
5. šolska ura
11:20 – 12:05
PETEK
5. šolska ura
11:20 – 12:05
PETEK
4. šolska ura
10:30-11:15
PONEDELJEK
2. šolska ura
8:50-9:35
2. c Vesna Navodnik Ocvirk SREDA
6. šolska ura
(12.10 – 12.55)
PONEDELJEK
5. šolska ura
(11.20 – 12.05)
PONEDELJEK
7. šolska ura
(13.00 – 13.45)
ČETRTEK
8. šolska ura
(13.50 – 14.35)
2. Č Tajana Aleksiæ Peter TOREK
9. šolska ura
14:40-15:25
PONEDELJEK
2. šolska ura
8:50-4:40
SREDA
5. šolska ura
11:20-12:05
SREDA
5. šolska ura
11:20-12:05
2. d Darka Dujmoviæ Verdenik PETEK
5. šolska ura
11.20 – 12.05
SREDA
12. šolska ura
17.10 – 17.55
TOREK
6. šolska ura
12.10 – 12.55
PONEDELJEK
11. šolska ura
16.20 – 17.05
2. e Rok Bavdek SREDA,
5. šolska ura
11:20-12:05
SREDA,
5. šolska ura
11:20-12:05
TOREK,
4. šolska ura
10:30-11:15
TOREK,
4. šolska ura
10:30-11:15
3. a Sonja MiklaužiČ ČETRTEK
4. šolska ura
10.30 – 11.15
PONEDELJEK
6. šolska ura
12:10 – 12:55
TOREK
8. šolska ura
13.50 – 14.35
TOREK
9. šolska ura
14.40 – 15.25
3. b Renata Strmec TOREK
7. šolska ura
13:00 – 13:45
SREDA
5. šolska ura
11:20 – 12:05
TOREK
6. šolska ura
12:10 – 12:55
SREDA
5. šolska ura
11:20 – 12:05
3. c Saša Hiti TOREK
4. šolska ura
10.30 – 11.15
TOREK
4. šolska ura
10.30 – 11.15
TOREK
8. šolska ura
13.50 – 14.35
TOREK
8. šolska ura
13.50 – 14.35
3. Č Andreja Ž. Kordiš ČETRTEK
5. šolska ura
11:20 – 12:05
PONEDELJEK
6. šolska ura
12:10 – 12:50
PONEDELJEK
5. šolska ura
11:20 – 12:05
SREDA
5. šolska ura
11.20 – 12:05
3. d Darja Pirkmaier Maklin SREDA
9. šolska ura
14.40 – 15.25
ČETRTEK
2. šolska ura
8.50 – 9.35
ČETRTEK
5. šolska ura
11.20 – 12.05
ČETRTEK
6. šolska ura
12.10 – 12.55

Bojan Lavrinšek

VSAK DAN
10.30 – 11.15
tel: 08 2055 706
VSAK DAN
10.30 – 11.15
tel: 08 2055 706
VSAK DAN
10.30 – 11.15
tel: 08 2055 706
VSAK DAN
10.30 – 11.15
tel: 08 2055 706
Bojan VuČko PONEDELJEK
8. šolska ura
13.50-14.35
SREDA
8. šolska ura
13.50-14.35
PETEK
3. šolska ura
9.40-10.25
SREDA
3. šolska ura
9.40-10.25
mag. Marija PotoČar SREDA
5. šolska ura
11.20 – 12.05
TOREK
6. šolska ura
12.10 – 12.25
ČETRTEK
6. šolska ura
12.10 – 12.55
ČETRTEK
6. šolska ura
12.10 – 12.55
Mojca Čuden PONEDELJEK
4. šolska ura
10.30-11.15
SREDA
8. šolska ura
13.50-14.35
PETEK
4. šolska ura
10.30-11.15
ČETRTEK
8. šolska ura
13.50-14.35
Nada Medved PONEDELJEK
4. šolska ura
10:30-11.15
SREDA
4. šolska ura
10:30-11.15
PONEDELJEK
4. šolska ura
10:30-11:15
SREDA
8. šolska ura
13:50-14:35
Peter Krašovec ČETRTEK
6. šolska ura
12 10-12 55
ČETRTEK
5. šolska ura
11 20-12 05
SREDA
9. šolska ura
14.40-15.25
PONEDELJEK
6. šolska ura
12 10-12 55
Petra Štrukelj VSAK DAN
10h -12h ali
po dogovoru
VSAK DAN
10h -12h ali
po dogovoru
VSAK DAN
10h -12h ali
po dogovoru
VSAK DAN
10h -12h ali
po dogovoru
Rok Naranða ČETRTEK
4. šolska ura
10.30 – 11.15
ČETRTEK
6. šolska ura
12.10 -12.55
SREDA
4. šolska ura
10.30 – 11.15
SREDA
4. šolska ura
10.30 – 11.15
Romana Marolt VSAK DAN
10h -12h ali
po dogovoru
VSAK DAN
10h -12h ali
po dogovoru
VSAK DAN
10h -12h ali
po dogovoru
VSAK DAN
10h -12h ali
po dogovoru
Sanda Smrekar TOREK
3. šolska ura
9.40 – 10.25
PONEDELJEK
9. šolska ura
14.40-15.25
ČETRTEK
3. šolska ura
9.40 – 10.25
SREDA
7. šolska ura
13.00-13.40
Silva Trstenjak PONEDELJEK
4. šolska ura
10.30 – 11.15
SREDA
8. šolska ura
13.50 – 14.35
PETEK
4. šolska ura
1O.30 – 11.15
ČETRTEK
8. šolska ura
13.50 – 14.35
Vera Pestotnik SREDA
12. šolska ura
17.10 – 17.55
ČETRTEK
7. šolska ura
13.00 – 13.45
TOREK
9. šolska ura
14.40 – 15.25
SREDA
7. šolska ura
13.00 – 13.45
Urša Troha ČETRTEK
5. šolska ura
11.20-12.05
PETEK
3. šolska ura
9.40-10.25
TOREK
7. šolska ura
13.00-13.45
ČETRTEK
6. šolska ura
12.10-12.55
Zoran Gajiæ TOREK
6. šolska ura
12.10 -12.55
ČETRTEK
6. šolska ura
12.10 -12.55
ČETRTEK
6. šolska ura
12.10 -12.55
PETEK
3. šolska ura
9.40 – 10.25
Žiga ErhatiČ PETEK
2. šolska ura
8.50 – 9.35
PETEK
2. šolska ura
8.50 – 9.35
PETEK
3. šolska ura
9.40 – 10.25
PETEK
3. šolska ura
9.40 – 10.25

Dostopnost