RAZPORED KOMISIJ ZA 1. in 2.  LETNIK PROGRAM SPI FRIZER

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK –  30. 6. 2017 – 4. 7. 2017

(dopolnilni in popravni izpiti)

OPOZORILO!

NUJNO morate priti na šolo in pogledati, kateri dan ste na vrsti, saj menjave niso možne, ker je dopolnili izpit potrebno opraviti pred popravnim. Informacij zaradi varovanja podatkov NE SMEMO dajati po TELEFONU.

POMEMBNO!

  1. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah določa, da:
  • v spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita in da
  • mora dijak pristopiti k dopolnilnemu izpitu pred popravnim izpitom.

 

Torej če imate dopolnilni izpit (zaključeno NOC) in k izpitu NE pristopite v predpisanem roku, ne morete pristopiti k popravnim izpitom (zaključeno NZD 1), dokler najprej ne opravite uspešno dopolnilnega izpita.

NOC pomeni dopolnilni izpit in opravljanje dela, ki ga nisi opravil, recimo zagovor seminarske naloge.

NZD pomeni popravni izpit in opravljanje CELOLETNE snovi.

 

Ljubljana, 25. 6. 2017

 

Pripravila:

Vesna Navodnik-Ocvirk                                                                                                 Ravnateljica: Saša Hiti

 

Dostopnost