RAZPORED KOMISIJ ZA 1., 2. in 3. LETNIK PROGRAMA SPI FRIZER
JESENSKI IZPITNI ROK – 16. 8. 2017 – 18. 8. 2017
(dopolnilni in popravni izpiti)

OPOZORILO!

NUJNO morate priti na šolo in pogledati, kateri dan ste na vrsti, saj menjave niso možne, ker je dopolnilni izpit potrebno opraviti pred popravnim. Informacij zaradi varovanja podatkov NE SMEMO dajati po TELEFONU.

 POMEMBNO!

28. člen Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah določa, da:

  • v spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita in da
  • mora dijak pristopiti dopolnilni izpit pred popravnim izpitom.

Torej če imate dopolnilni izpit (zaključeno NOC) in ga NE pristopite v tem roku, ne morete pristopiti k popravnim izpitom (zaključeno NZD 1).

DOP pomeni dopolnilni izpit in opravljanje dela, h kateremu nisi pristopil, recimo zagovor seminarske naloge.
NEG pomeni popravni izpit in opravljanje CELOLETNE snovi.

Dostopnost