Uspešno smo izpeljali Šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje. Dijaki so pisali literarni spis z naslovom Gledališče – odsev ljudi in časa. Letošnji izbrani pisatelj je bil Matjaž Zupančič in njegova moderna tragedija z naslovom Vladimir. Vsebina je sodelujoče pritegnila, glavni problem pa dovolj izzval, da so izvirno ovrednotili zapletene odnose med osebami, pojasnjevali nasprotja med njimi in presodili vpliv patološkega vedenja glavnega protagonista Vladimirja na zaplet in tragičen  konec zgodbe.Tekmovanja se je udeležilo osemintrideset dijakov iz vseh treh letnikov. Podeljenih je bilo petnajst bronastih Cankarjevih priznanj, prvih šest dijakinj pa je predlaganih za sodelovanje na Območnem Cankarjevem tekmovanju, ki bo organizirano v sredo 25. 1. 2017 na Osnovni šoli Ivana Cankarja na Vrhniki, kjer se bodo dekleta »borila« za srebrna priznanja.

Posebne čestitke vsem dobitnicam bronastega Cankarjevega priznanja.
Andreja Kordiš, mentorica tekmovanja

Dostopnost