2. letnik –  PONEDELJEK 20. 6. 2022 (pisarna 001):

  • 2.A  8.00 uri
  • 2.C  9.30 uri
  • 2.D  10.00 uri
  • 2.F  11.00 uri

V obdobju opravljanja PUD-a v salonih od 23. 5. 2022 do 17. 6. 2022  morate imeti opravljenih 147 ur.

V poročilu mora biti razviden podroben opis 4 storitev ter izpolnjeno v elektronski obliki (Word).

Pri oddaji potrdila o opravljenem PUD-u bodite pozorni, da je v vaših PUD dokumentih (POROČILO, OCENA MENTORJA) obojestransko kopirano, podpisano in ožigosano s strani vašega delodajalca kajti v nasprotnem primeru PUD ne bo uspešno opravljen.​​

1. letnik – SREDA 22. 6. 2022 (pisarna 001):

  • 1.A  13.00 uri
  • 1.B  13.30 uri
  • 1.C  14.00 uri
  • 1.D  15.00 uri
  • 1.E  15.30 uri
  • 1.F  16.00 uri

V obdobju opravljanja PUD-a v salonih od 1. 6. 2022 do 21. 6. 2022  morate imeti opravljenih 114 ur.

V poročilu mora biti razviden podroben opis 3 storitev ter izpolnjeno v elektronski obliki (Word).

Pri oddaji potrdila o opravljenem PUD-u bodite pozorni, da je v vaših PUD dokumentih (POROČILO, OCENA MENTORJA) obojestransko kopirano, podpisano in ožigosano s strani vašega delodajalca, kajti v nasprotnem primeru PUD ne bo uspešno opravljen.

Dostopnost