Zbor za dijake 3. a, 3. b in 3. d je ob 8.40 pred Woop-om (Leskoškova cesta 3, postaja Bratislavska, avtobus št. 7). Aktivnosti (trampolinsko polje, gimnastična jama, gladiatorske igre, slackline, med dvema ognjema, zabijanje košev, trapez, senzorne igre …) bodo trajale do 12.00.

Zbor za dijake 3. e in 3. f je ob 11.40 pred Woop-om. Aktivnosti bodo trajale do 15.00

Bodite športno oblečeni.

Cena: 13 €  STROŠEK AKTIVNOSTI BOSTE PORAVNALI PO POLOŽNICI.

ŠPORTNI DAN JE DEL POUKA, ZATO JE VAŠA PRISOTNOST OBVEZNA. MOREBITNO ODSOTNOST BOSTE MORALI NADOMESTITI V ENAKEM OBSEGU V SVOJEM PROSTEM ČASU.

Ljubljana, 30. 8. 2019

Aktiv športne vzgoje:                                                                                                  Namestnica ravnateljice:
Jana Demšar, prof. šp. vzg.                                                                                        Stanka Platiša Pogačnik

 

Dostopnost