Dopolnilni, popravni in predmetni izpiti

DOP – DOPOLNILNI IZPIT (NOC) – del snovi

POP – POPRAVNI IZPIT (NZD 1) – celoletna snov

_

POVEZAVA DO RAZPOREDA KOMISIJ ZA DOPOLNILNE, POPRAVNE IN PREDMETNE IZPITE (izberi oz. klikni)

_

POMEMBNO!

28. člen  Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah določa, da mora dijak pristopiti k dopolnilnem izpitu pred popravnim izpitom.

Torej če imate dopolnilni izpit (zaključeno NOC) in k izpitu NE pristopite v tem roku, ne morete pristopiti k popravnim izpitom (zaključeno NZD 1).

NOC pomeni dopolnilni izpit in opravljanje dela, h kateremu niste pristopili.

NZD pomeni popravni izpit in opravljanje CELOLETNE snovi.

V šoli izvajamo vse zaščitne ukrepe, ki sta jih je predvidela NIJZ in Ministrstvo za zdravje.

Ljubljana, 26. 6. 2022

Pripravila:

Pija Matjašič

                                                                                               Ravnatelj:

                                                                                               Tadej Braček

_

Dostopnost