Objavljamo razpis za prijavo na praktično usposabljanje pri delodajalcu v tujini (mobilnost) za naslednje šolsko leto 2023/2024.

Več informacij si preberite v samem RAZPISU ZA PRIJAVO NA MOBILNOST V TUJINI.

Navajamo tudi PRAVILA ZA IZBIRO DIJAKOV in OBRAZEC ZA SOGLASJE STARŠEV.

(Vsi dokumenti so vedno na voljo tudi v menuju Projekti – Erasmus+.)

Prijavo (skupaj z vsemi dokumenti) pošljete koordinatorici mednarodnih projektov Stanki Platiša Pogačnik na e-naslov mobility@frizerska.si do vključno 5. 5. 2023. Prijavite se lahko le s svojega šolskega e-naslova (ime.priimek@dijak.frizerska.si).

Delovna skupina za mobilnost bo pregledala prijave in naredila izbor dijakov. Prijave, ki bodo prispele po roku, bodo zavrnjene. Odločitev o izboru bo posameznemu dijaku posredovana do 27. 6. 2023 na njegov šolski e-poštni naslov. Pritožbo na izbor z dokazili lahko dijak odda v pisni obliki v roku 3 dni po vročitvi odločitve o izboru. O pritožbi odloči ravnatelj po pridobljenem mnenju delovne skupine za mobilnost in pritožnika o odločitvi pisno obvesti.

Koordinatorica mednarodnih projektov
Stanka Platiša Pogačnik

Dostopnost