Nacionalna konferenca

Lokacija: Srednja frizerska šola Ljubljana

Čas izvedbe: 14. 10. 2022, 8.00 do 20.00

  • Namenjena je strokovni javnosti, ki deluje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.
  • Prijavite se preko obrazca do vključno 5. 9. 2022, do 15.00. – PODALJŠANO DO 12. 9. 2022 do 19.00
  • O izbiri vašega prispevka boste obveščeni do 20. 9. 2022. Kotizacija za udeležbo, ki pokriva organizacijske stroške in prigrizke s pijačo, je 90 evrov.
  • Sodelujoči pripravijo samostojne referate s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja, kjer predstavijo ustvarjalne in navdihujoče elemente svojega delovanja ter izzive, s katerimi se soočajo. Referate ustno predstavijo na konferenci. Čas, namenjen predstavitvi: okvirno 20 minut.
  • Vsak prispevek se kot dodatno strokovno delo skladno z 20. členom, razdelkom c), alinejo (3) ovrednoti s tremi točkami (Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive).

Lačni in žejni ne boste. Odšli boste tudi estetsko in pedagoško napolnjeni.

Prijave potekajo preko obrazca:  https://forms.microsoft.com/r/d9nL2h2dHa.  

Več informacij na: konferenca@frizerska.si.

Rok za prijavo na nacionalno konferenco se podaljša do 12. 9. 2022, do 19.00.

Dostopnost