obveščamo vas, da bo pouk po prvomajskih počitnicah potekal po sistemu:

Turnus A – Turnus A – Turnus B – Turnus B – Turnus A

Takšna organizacija je potrebna zaradi nemotene izvedbe vzgojno-izobraževalnega dela po prilagojenem modelu C.

Organizacija šolskega dela za maj 2021 je predstavljena v spodnji tabeli:

Dostopnost